CHUỖI DỰ ÁN MANG THƯƠNG HIỆU LDG

Trong giai đoạn 2020 – 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Long Điền (LDG Group) cộng tác với Công ty Quản lý Quỹ đầu tư S.A.M (Saigon Asset Management) phát triển 5 dự án mang thương hiệu LDG gồm: LDG Sky, LDG River, LDG Grand Miền Bắc, LDG Grand Miền Trung, LDG Grand Miền Nam.

0901 335 996